Thông báo tuyển sinh 02 khóa đào tạo về lọc màng bụng

Ngày đăng: 6/10/2020 16:36

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các đơn vị và cá nhân, ngày 07/ 10/2020, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khai giảng 02 khóa đào tạo về lọc màng bụng:

Khóa đào tạo “Kỹ thuật lọc màng bụng”:

• Đối tượng tuyển sinh: Bác sĩ đa khoa.

• Số lượng tuyển sinh: Không quá 25 học viên/khóa.

• Thời gian đào tạo: 03 tháng, từ ngày 07 / 10 /2020

• Học phí: 10.000.000đ/1 tháng.

Khóa đào tạo “Trợ giúp kỹ thuật lọc màng bụng”:

• Đối tượng tuyển sinh: Điều dưỡng.

• Số lượng tuyển sinh: Không quá 25 học viên/khóa.

• Thời gian đào tạo: 03 tháng, từ ngày 07 /10 /2020

• Học phí: 5.500.000đ/1 tháng.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kính mời các cá nhân, đơn vị có nhu cầu học tập vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu trực tuyến:

Theo link

https://tiny.cc/dangkyktlocmangbung

Căn cứ trên danh sách đăng ký tham dự, Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học - Bệnh viện Bạch Mai sẽ triệu tập đến khi đủ số lượng học viên cho khóa đào tạo (ưu tiên học viên đăng ký sớm nhất).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học - Bệnh viện Bạch Mai. (hotline: 0869.587.734).

Trân trọng thông báo!

Ghi chú: Học viên đã được triệu tập học, vui lòng chuẩn bị hồ sơ nhập học bao gồm:

1. Quyết định cử đi học do Giám đốc đơn vị ký,

2. 01 bản sao có công chứng bằng bác sĩ/điều dưỡng,

3. 01 bản sao có công chứng chứng minh nhân dân/thẻ căn cước,

4. Học phí theo khóa đào tạo.

Các tin khác