Tin mới

Hỗ trợ chuyên môn chuyên ngành Cấp cứu tại BVĐK tỉnh Hà Nam

10/12/2019 13:03:48

Trong khuôn khổ Dự án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2016 - 2020, ngày 01/11/2019, đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai đã đến hỗ trợ chuyên môn chuyên ngành Cấp cứu tại BVĐK tỉnh Hà Nam.

Hỗ trợ chuyên môn chuyên ngành Chống độc tại BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc

10/12/2019 12:54:41

Trong khuôn khổ Dự án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2016 - 2020, ngày 23/10 - 25/10/2019, đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai đã đến hỗ trợ chuyên môn chuyên ngành Chống độc tại BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc.